OFERTA


Wysokość opłat za nasze usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Największy wpływ na cenę ma rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna przedsiębiorstwa, liczba dokumentów oraz liczba pracowników i poziom skomplikowania obsługi księgowej np. transakcje międzynarodowe, sprzedaż zwolniona i opodatkowana.

Przykładowe ceny:

    • Księgi Handlowe od 800 zł
    • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów od 200 zł
    • Ryczałt od 100 zł
    • Kadry i płace od 40 zł/osobę
     

Kalkulacja ceny obsŁugi Twojej Firmy

Nazwisko/Firma:
E-mail:
Telefon:
Forma prawna:
Forma rozliczeń księgowych:
Liczba zatrudnionych:
Orientacyjna liczba dokumentów:
Czy firma jest płatnikiem VAT: