ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • obsługa kadrowo-płacowa, w tym
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • sporządzanie list płac
  • sporządzanie kartotek wynagrodzenia
  • i inne
 • rozliczanie roczne klientów indywidualnych
 • wyprowadzanie zaległości
 • doradztwo w sprawach księgowych
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowy i ZUS-em